• Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme çabalarını, çevreyi ve çalışanlarımızIn yaşam kalitesini koruyarak geliştirmek
     
  • Doğal kaynakları korumak
     
  • Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm aydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.
     
  • SETKOM, doğanın gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçları temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahiptir.