• Personelimiz ve çalışmalarımızdan    etkilenecek herkesin iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasını taahhüt etmek.
   
 • İşletme ve montaj alanında kurduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili kurulan sistemin kullanımını, devamlılığını sağlamak ve geliştirmek.
   
 • İş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları ve iş kazaları ile ilgili personelimize gerekli eğitimleri vererek bilinçlendirmek.
   
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili riskleri değerlendirerek önlemler almak.
   
 • İş sağlığı ve güvenliği politikasını, kalite politikası paralelinde sürekli iyileştirmeyi sağlamak için kullanmak.