• Çevre ile ilgili tüm kanun, mevzuat ve yönetmeliklere uymak
     
  • Çalışmalarımızı; doğal kaynakların ( hava, su, toprak ) kirlenmesini önlemek, zararlı atıkları en aza indirmek ve çevreye duyarlı olma doğrultusunda yürütmek
     
  • Çalışanlarımızı çevre ile sorumlulukları konusunda eğitim vererek bilinçlendirmek
     
  • Çevre politikasını peryodik olarak gözden geçirerek şartlara uygunluk ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak.